fbpx

Regulamin zwrotów

REGULAMIN ZWROTÓW BILETÓW I REZERWACJI


Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu wydarzenia bez roszczeń finansowych uczestników. W takiej sytuacji wpłacone kwoty są  zwracane wszystkim uczestnikom lub przenoszone na inne wydarzenie w  zależności od woli wpłacającego.

 1. USTAWIENIA SYSTEMOWE WG. BERTA HELLINGERA
 1. Zmiana rezerwacji jest możliwa do 10 dni przed rozpoczęciem wydarzenia za opłatą administracyjną w wysokości 80 zł. 
 2. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w wydarzeniu jest możliwość przeniesienia rezerwacji na inną osobę lub zmiany terminu rezerwacji.
 3. Zmiana terminu rezerwacji jest możliwai zwrot kwoty w poniższych zasadach
  a) rezygnacja do 4 tygodni przed rozpoczęciem wydarzenia: zwrot  90 % wpłaconej kwoty
  b) rezygnacja do 2 tygodni przed rozpoczęciem wydarzenia: zwrot 50% wpłaconej kwoty
  d) rezygnacja do 7 dni przed rozpoczęciem wydarzenia: zwrot 30% wpłaconej kwoty
  d) w przypadku rezygnacji krótszej niż 7 dni przed rozpoczęciem wydarzenia organizator zatrzymuje 100% wpłaconej kwoty.
  * powyższe zasady dotyczą również wpłaty zaliczek
 1. CEREMONIE DŹWIĘKU:
 1. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w wydarzeniu w zarezerwowanym terminie jest możliwość przeniesienia rezerwacji na inną osobę lub zmiany terminu rezerwacji.
 2. Zmiana terminu rezerwacji jest możliwa do 7 dni przed rozpoczęciem wydarzenia.
 3. Zmiana terminu rezerwacji z wyprzedzeniem krótszym niż 7 dni równa się z opłatą administracyjna w wysokości 20 zł.
 1. WARSZTATY 1-DNIOWE

 

W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w wydarzeniu w zarezerwowanym terminie jest możliwość przeniesienia rezerwacji na inną osobę lub zmiany terminu rezerwacji.

 1. Zmiana terminu rezerwacji jest możliwa za do 7 dni przed rozpoczęciem wydarzenia
 2. Zmiana terminu rezerwacji z wyprzedzeniem krótszym niż 7 dni równa się z opłatą administracyjna w wysokości 20 zł.
 1. WARSZTATY WYJAZDOWE:
 1. W przypadku korzystania z opcji opłaty zaliczkowej,  wpłata pozostałej kwoty za wydarzenie powinna wpłynąć na konto organizatora nie później niż na 7 dni przed datą wydarzenia.
 2. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w wydarzeniu w zarezerwowanym terminie jest możliwość przeniesienia rezerwacji na inną osobę.
 3. Zwrot kosztów w przypadku rezygnacji w wydarzenia odbywa się w następujących zasadach:
  a)  rezygnacja do 4 tygodni przed rozpoczęciem wydarzenia: zwrot  90 % wpłaconej kwoty
  b) rezygnacja do 3 tygodni przed rozpoczęciem wydarzenia: zwrot 75% wpłaconej kwoty
  c) rezygnacja do 2 tygodni przed rozpoczęciem wydarzenia: zwrot 50% wpłaconej kwoty
  d) w przypadku rezygnacji krótszej niż 13 dni przed rozpoczęciem wydarzenia organizator zatrzymuje 100% wpłaconej kwoty.
  * powyższe zasady dotyczą również wpłaty zaliczek

Posłuchaj bezpłatnie koncertu

Udało się! jacekwiktor.pl/demo